ஞாயிறு, 28 ஏப்ரல், 2013

திருமணவாழ்த்து.கேசவன் தாரிகா 
இருவரும்
இரு மனமும் ஒரு மனமாய்
ஈருடல் ஓருயிராய்

முத்தம்.

 
பேனையை விட
எனக்கு
பென்சிலாக
இருக்க ஆசை

சனி, 27 ஏப்ரல், 2013

ஹைக்கூக்கள் 10


பார்த்து சிரித்ததால்
முறிந்தது
அடுத்த வேலியின் பூவரசந்தடி