திங்கள், 25 நவம்பர், 2013

தமிழன்னையின் தனையனே வாழியவே


தமிழன் என்ற இனம்
தலைகளை நிமிர்த்த
தரணியில் உதித்தான்
தானைத் தலைவன் எங்கள் கோபுர கலசம்

வியாழன், 21 நவம்பர், 2013

ஆகுதிகளுக்கு விளக்கெரிக்க...


ஆலயங்களில் மணியொலிக்க
ஆகுதிகளுக்கு விளக்கெரிக்க
தாமாகவே கண்பனிக்க
தரணியில் மீண்டுமோர் கார்த்திகை

செவ்வாய், 19 நவம்பர், 2013

செவ்வாய், 5 நவம்பர், 2013