செவ்வாய், 26 பிப்ரவரி, 2013

ஹைக்கூகள் 8மலரே மலர்களுள் தேடினேன் கொடுப்பதற்கு 
கிடைக்கவில்லை 
உன்போன்ற அழகான மலர்.

திங்கள், 25 பிப்ரவரி, 2013

தமிழ் காத்து வாழ்வோம்
தமிழ் அழகு மொழி - அறிவு
சிறந்தோர் உதித்த மொழி
தமிழுக்கு அழகு ழகரம் - அந்த 
தமிழ் இன்று இழந்தது பல 


புதன், 13 பிப்ரவரி, 2013