சனி, 7 டிசம்பர், 2013

தேடித் பார்க்கின்றேன்


இன்னமும் பெரிதாக எதுவும்
இங்கு மாறிவிடவில்லை
எல்லாம் அப்படியே இருக்கின்றன

செவ்வாய், 3 டிசம்பர், 2013

கார்த்திகைத் தீபங்கள். (ஹைக்கூக்கள் 26)
வீரத்தின் விழுதுகள் 
வித்தான முத்துக்கள் 
விழிக்கும் காந்தள் கார்த்திகையில்