புதன், 31 ஜூலை, 2013

சனி, 13 ஜூலை, 2013

பிரச்சனைத் தீர்வு.


பல்வேறு எண்ணங்கள்
பல நூறு பிரச்சனைகள்
மண்டையில நிண்டு குடையும்

திங்கள், 1 ஜூலை, 2013

உடைந்த போத்தல்கள்

ஏனோ அவள் மனம் மீண்டும் மீண்டும் ஒன்றையே சுற்றி சுற்றி வந்தது. பொன் கிரகணங்களை மெதுவாக வீசி வந்த சூரியன் தன் கைகளை தென்னம் கீற்றுகளுக்கிடையில் விட்டு அவள் கன்னத்தை தொட்டதைகூட அவளால் உணர முடியாமல் இருந்தது.