செவ்வாய், 29 ஜனவரி, 2013

ஹைக்கூக்கள் 7
மலர்களும் வெட்கி தலைகுனிந்தன
அவை கண்டது
உந்தன் மலர்முகம்.

ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

பொங்கலோ பொங்கல்...


நாங்கள் பொங்குவோம்
பொங்கலோ பொங்கல்...
பொங்கலோ பொங்கல்...

கல்லு மூண்டு வச்ச அடுப்பில
கனதியான புது மண் பானை வச்சு
முக்குறிகளை  முழுசா அதற்கு வச்சு
பக்கத்தில கட்டோட கரும்பு வச்சு

வியாழன், 10 ஜனவரி, 2013