ஞாயிறு, 27 மே, 2012

மழை காட்டும் ஒற்றுமை தமிழா

கடல் கொண்ட நீரை
கவர வந்த கள்வன்
கரு கொண்ட மேகம்


பெரு மேகம் தங்கள்
பேதைமை மறந்து இணைந்து
பெய்வது தான் பெருமழை

மேகத்துடன் மேகம் இணைந்து
மேலான ஒற்றுமை கொண்டதால்
மேதினி பெறுவது தான் மழை

சிறு சிறு துளிகள் எல்லாம்
சிதறாமல் சேர்வது தான்
சினம் கொண்ட பெரு வெள்ளம்

வரும் வெள்ளம் கண்டால்
வழி எல்லாம் உள்ள
வனமெல்லாம் என்னாகும்

எல்லாமே எதனால் சாத்தியமாயிற்று
ஏதமில் ஒற்றுமை தான்
என்பதை உணரு தமிழா

ஒற்றுமை ஒன்று இருந்தால்
ஒன்றாய் நாங்கள் நின்றால்
ஓர் நாடென்ன ஒருலகமைகலாம்

நாட்டில் ஒன்றாய் இருந்தோம்
நாலாய் பிரிந்தோம் - நாய்கள்
நம்மில் நஞ்சை கலந்தன

நீயா நானா எனும்
நீதியிலாப் பேதைமை கொண்டோம்
நிறையவே அமைப்புகள் ஆனோம்

ஆகிய எம் பிரிவுகளாலே
அரசியலிலும் அகதிகள் ஆனோம்
அதிசயந்தானோ இதுவும் அசிங்கம் தான்

நீர்த்துளிகள் அவற்றுள் ஒற்றுமையாலே
நிலையான வனமழிக்க முடியுமானால்
நினைத்துப்பார் தமிழா உன்னால்

ஒன்றாகு தமிழா உனக்குள்
ஒற்றுமையாய் சேர் நன்றே
ஒரு நாடு செய்யலாம் இன்றே


வல்வையூரான்

Post Comment

2 கருத்துகள்:

வணக்கம்

உங்கள் கருத்துக்கள் என்னை வளப்படுத்தலாம்.
எனவே உங்கள் மேலான கருத்துக்களை இங்கே தாருங்கள்.